+420 603 374 924
exekuce.stop@seznam.cz
Chomutov, Most, Litvínov, Žatec, Louny, Rakovník, Kladno, Slaný, Praha

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient žádající o služby poskytované společností zastav exekuci, prostřednictvím dálkových telekomunikačních služeb, Internetu, prostřednictvím provozoven společnosti nebo jiným způsobem splňujícím podmínky pro uzavření smluvního vztahu, tímto uděluje společnosti souhlas, aby tato zpracovávala osobní údaje o jeho osobě ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) v rámci činností společnosti souvisejících s realizací finančních služeb zprostředkovávaných nebo poskytovaných společností klientovi a v rozsahu a za účelem nezbytně nutným k zajištění realizace klientem požadovaných služeb (tj. zejména v rozsahu manuálního a automatizovaného zpracování údajů v rámci vlastního informačního systému, popřípadě v informačních systémech třetích osob, jež společnost pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s plněním závazků plynoucích ze smluvního vztahu mezi společností a klientem a tyto údaje poskytla ke zpracování finančním partnerům společnosti, kteří jsou registrovanými zpracovateli osobních dat ve smyslu § 16 zákona u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Chcete vědět více ?Napište nám

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat